Viết pr online

Viết pr online cũng tương tự công việc viết quảng cáo online chỉ khác là thông qua nội dung của bài viết Pr nhằm gửi thông điệp và quan điểm kinh doanh của công ty tới cộng đồng giúp khách hàng nhận diện thương hiệu công ty vừa tạo ra hình ảnh đẹp và thân thiện với người tiêu dùng và xã hội.