Viết quảng cáo bằng blogspot - blogger

Để làm chủ blogger với mục tiêu viết quảng cáo và làm seo nội dung chúng ta chỉ cần tìm hiểu và thực hành bằng cách tìm kiếm các cụm từ tìm kiếm (từ khóa liên quan) theo bảng liệt kê dưới đây :

A. Cài đặt Template  :

* Template mẫu có sẵn cho blogger :
* Template tải từ bên thứ 3 :

B. Tìm hiểu về các loại thẻ điều kiện trong blogger :

C. Các dạng trang trong blogger :

D. Tiện ích thường dùng :

E. Thủ thuật bloger thông dụng : 

1. Quảng cáo trên blogger :

- Tạo quảng cáo advertise here (125 x 125) cho blogger)
- Tạo banner quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên
- Hiển thị bài viết theo label tại trang chủ Blogspot
- Quảng cáo trượt giống Admicro
- Chuyển đổi hình tự động
- Code text ngẫu nhiên (code danh ngôn ngẫu nhiên, code tự động hiển thị danh ngôn, share code tự động hiển thị danh ngôn  )
- Code hình ngẫu nhiên (code tự động thay đổi hình ảnh, code tự động thay đổi quảng cáo cho website )
- Code hình ảnh chạy ngang liên tục không bị khoản trống
- Code slide hình ảnh hoặc bài viết mới chạy ngang liên tục cho blogspot
- Code slide hình ảnh

2. Thủ thuật khác :
 
- Code bài viết liên quan
- Code bài viết ngẫu nhiên
- Code bài viết mới
- Code bài viết nổi bật
- Thẻ dùng trong blogspot
- Wiget (bài viết mới , ...)
- Thanh tin tức blogger (Code Breaking news widget (tin mới) đẹp cho blogspot )
- Thanh tìm kiếm
- Code nút đầu trang
- Popup hiển thị trang chủ
- Popup quảng cáo (Popup quảng cáo hiển thị giữa màn hình)
- Hiển thị Trang tĩnh làm trang chủ (Trang chủ dạng static cho blogger)
- Code hiệu ứng (Sticky - dính cố định , ẩn hiện, trượt, góc trái, góc phải, giữa màn hình, đầu trang...)

Comments