Thủ thuật viết quảng cáo online

Viết quảng cáo online là công việc tạo nội dung và đăng bài viết trên các trang web - bog và các trang MXH như facebook, blogger, wordpress…  đồng thời sử dụng các công cụ marketing online như Seo, quảng cáo trên google adwords, facebook và zalo ads để quảng bá nội dung bài viết đến đối tượng chính là người sử dụng internet.