Thành lập công ty trọn gói cho cá nhân khởi nghiệp và thay đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại TPHCM

Cùng với phòng trào khởi nghiệp nở rộ, cơ chế thông thoáng thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp ngày càng trở nên đơn giản, nhằm đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp mới thành lập và cá nhân , tổ chức khởi nghiệp ….nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ra đời.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói nhằm phục vụ đối tượng chính là những cá nhân khởi nghiệp hay những tổ chức, công ty có nhu cầu thay đổi điều kiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh (tái khởi nghiệp doanh nghiệp).

Thủ tục thành lập công ty hiện đã dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên nếu không tìm hiểu kỹ người khởi nghiệp rất dễ đưa ra quyết định sai lầm khi chọn lựa mô hình tổ chức và loại hình công ty không phù hợp với ngành nghề và sản phẩm  dịch vụ mà họ sẽ tiến hành cung cấp cho thị trường.  

Để tránh việc phải đăng ký lại vì nhiều lý do trong đó có việc "người đi đăng ký chưa hiểu rõ quy định và mô hình hoạt động đối với mỗi loại hình doanh nghiệp có ưu và nhược khác nhau" - các công ty cung cấp dịch vụ thuê ngoài ngoài việc tổ chức nhân viên hoàn tất mọi thủ tục đăng ký một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tư vấn cho cá nhân , tổ chức loại hình công ty và mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô vốn và loại hình sản xuất kinh doanh thương mại của mỗi đơn vị.

Thành lập công ty trọn gói

Comments