Seo chung

Seo là những biện pháp kỹ thuật nhằm can thiệp vào kết quả tự nhiên trên trang cung cấp dịch vụ tìm kiếm…  vì lý do đó nó còn được ngầm hiểu là biện pháp kỹ thuật không được bộ máy tìm kiếm chào đón vì việc này làm cho kết quả sắp xếp tự nhiên thứ hạng web không còn “tự nhiên”.

Seo tạm phân ra làm ba phe gồm  mũ đen, mũ trắng và mũ xám…  tạm hiểu nôm na là phe mũ trắng lấy chủ trương thuận theo tự nhiên tức là nghiên cứu thuật toán sau đó tìm ra phương pháp tối ưu web và nội dung sao cho không vi phạm thuật toán của bộ máy tìm kiếm, trong khi đó mũ đen thường tập trung vào các kỹ thuật nhằm qua mặt thuật toán của bộ máy tìm kiếm với mục tiêu đưa từ khoá lên top nhanh nhất bằng mọi giá và bất chấp hậu quả.
 
Còn dân mũ xám thì không hẳn nghiêng về phe nào vừa tập trung nội dung tốt nhưng tuy nhiên nếu “tận dụng công cụ nào seo an toàn” thì dân mũ xám cũng không từ chối và sử dụng một cách có chọn lọc.

Seo chung là việc hợp tác giữa các đơn vị làm công việc này thay vì làm một mình việc chia sẻ tài nguyên, hợp tác về nội dung sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và chi phí

Comments