Quy cách gỗ ghép Acacia (Solid, Finger - Grade B/C, A/B) xuất khẩu

Ván gỗ tràm xuất khẩu chất lượng B/C, A/B kiểu ghép solid, finger sản xuất theo đơn đặt hàng và quy cách dùng sản xuất mặt hàng gỗ xuất khẩu.

Gỗ ghép Acacia Solid :
 • 50x1070x1070mm
 • 50x220x650mm
 • 70x90x820mm
 • 50x160x860mm
Gỗ ghép Acacia finger joint ( gỗ ghép tràm mộng đứng ) :
 • 36x380x460mm
 • 36x380x540mm
 • 44x380x540mm
 • 30x450x450mm
 • 30x320x600mm

Gỗ ghép Acacia butt joint ( gỗ ghép tràm mộng nằm ) :

 • 20x1010x1010mm
 • 20x460x1010mm
 • 20x830x1010mm
 • 45x153x1036mm
 • 20x460x1210mm
 • 20x510x1210mm
 • 20x610x1210mm
 • 20x310x1280mm
 • 20x390x1355mm
 • 20x360x1370mm
 • 20x330x1410mm
 • 20x460x1410mm

Quy cách gỗ ghép tràm trên mang tính chất tham khảo tùy theo mặt hàng sẽ có quy cách khác nhau, quý khách có đơn hàng cần sản xuất ván gỗ tràm theo yêu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây.


Comments