Nghề dịch vụ kế toán, khô như ngói, cực như thú, thức khuya dậy sớm hoài chắc teo não chết sớm, đã biết vậy sao còn ham...


Comments