Thanh gỗ vuông (chọn cạnh 5mm hoặc 3mm) dài 50cm dùng làm mô hình, thủ công, đồ chơi, trang trí

Comments