Sàn gỗ ngoài trời

<h2 style="text-align:center;font-family:verdana,sans-serif!important"><span style="color:rgb(204,51,0);font-family:Myriad Pro;font-size:37px;line-height:normal;background-color:transparent;text-align:left">ROMANA DECKING TILES</span></h2>
<div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><br>
</p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:28pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">Sàn Gỗ Ngoài Trời</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt;text-align:justify">
<p style="margin:0px"><br>
</p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt;text-align:justify">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">Sàn gỗ ngoài trời Romana được sử dụng để&nbsp;</font><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">làm sàn cho sân vườn, hành lang, lối đi ngoài trời; bể bơi, bãi biển, công viên; nhà tắm, phòng sauna tắm hơi... Sàn gỗ ngoài trời Romana lắp đặt đơn giản với hệ thống khóa liên kết.</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt;text-align:justify">
<p style="margin:0px"><br>
</p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt;text-align:justify">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">Sàn gỗ ngoài trời Romana Decking Tiles là sự lựa chọn tốt nhất cho không gian ngoài trời sang trọng và đẳng cấp.</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt;text-align:justify">
<p style="margin:0px"><br>
</p>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">Ghé thăm website để biết thêm thông tin chi tiết:&nbsp;</font><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300"><a href="http://www.sangoromana.com/" rel="nofollow"></a></font></p>
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300"><br>
</font></p>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><a href="http://www.vnromana.com/" rel="nofollow" style="color:rgb(136,136,136);text-decoration:none;font-family:Myriad Pro;font-size:17px">www.vnromana.com</a><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">&nbsp; &nbsp;* &nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.vnmozaic.com/" rel="nofollow" style="color:rgb(136,136,136);text-decoration:none;font-family:Myriad Pro;font-size:17px">www.vnmozaic.com</a></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center"></div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><a href="http://www.sangoromana.com/" rel="nofollow" style="color:rgb(136,136,136);text-decoration:none"></a></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><br>
</p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">Liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết về sản phẩm và báo giá</font></p>
<p style="margin:0px"><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300"><br>
</font><font style="font-size:14pt" face="'Myriad Pro'" color="#cc3300">ROMANA MOSAIC VIETNAM</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000">Đ/c: Số 424, Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000">t: 0084-9 48 41 46 46&nbsp;&nbsp;l&nbsp;&nbsp;f:&nbsp;&nbsp;0084-4 37 55 85 21</font></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000">e:&nbsp;<a style="color:rgb(136,136,136)"><font color="#c00000">sangoromana@gmail.com</font></a>&nbsp;&nbsp;l&nbsp;&nbsp;w:&nbsp;<a href="http://www.vnromana.com/" rel="nofollow" style="color:rgb(136,136,136);text-decoration:none">www.vnromana.com</a></font></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000">e:&nbsp;<a style="color:rgb(136,136,136)"><font color="#c00000">romanamosaic@gmail.com</font></a>&nbsp;&nbsp;l&nbsp;&nbsp;w:&nbsp;<a href="http://www.vnmozaic.com/" rel="nofollow" style="color:rgb(136,136,136);text-decoration:none">www.vnmozaic.com</a></font></p>
</div>
<div style="color:rgb(102,102,102);font-family:Calibri,sans-serif;font-size:15px;line-height:21px;margin-bottom:0pt" align="center">
<p style="margin:0px"><a href="http://www.vromana.wix.com/vietnam" style="background-color:rgb(255,255,255);font-family:Myriad Pro;font-size:x-large;line-height:36px">www.vromana.wix.com/vietnam</a></p>
</div>
</div>
<div style="color:rgb(0,0,0);line-height:normal;font-family:Times New Roman;font-size:medium">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000"><a href="http://www.vnromana.com/" rel="nofollow"></a></font></p>
</div>
<div style="text-align:center;color:rgb(34,34,34);font-family:verdana,arial,tahoma,calibri,geneva,sans-serif">
<p style="margin:0px"><font style="font-size:13pt" face="'Myriad Pro'" color="#c00000"><font face="Arial, Tahoma" color="#e97d13"><font style="border-width:medium"><a href="http://www.vnromana.com/" rel="nofollow"><img src="http://static.wix.com/media/d823ba_846d79cba2a8d8ea4c35c087f031106b.jpg_srz_486_360_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz" style="border-width:medium;border-style:none" border="0"></a></font></font></font></p>
</div>
</div>
Comments