In bao thư giá rẻ

<span id="sites-page-title" dir="ltr" tabindex="-1" style="outline: none">In bao thư Giá Rẻ</span>
</h3>
<div id="sites-canvas-main" class="sites-canvas-main">
<div id="sites-canvas-main-content">
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="sites-layout-name-one-column sites-layout-hbox" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="sites-layout-tile sites-tile-name-content-1"><div dir="ltr"><h2><a name="TOC-B-n-ang-c-n-t-m-n-i-in-bao-th-gi-r-"></a>Bạn đang cần tìm <a href="http://www.innhanhredep.com/dich-vu-in-an/in-bao-thu-in-phong-bi-gia-re">nơi in bao thư giá rẻ</a>?</h2>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">Hãy để <b>inNhanhReDep.com</b> giúp bạn có được những chiếc <b>bao thư đẹp nhất</b>, <b>đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp</b>, với chi phí <strong>rẻ nhất</strong>.</font></p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-Ose2Lyw8KUY/UcxOLsoVV4I/AAAAAAAAAu0/pTV_u1ssOR0/s400/Mau%2BBao%2BThu%2BChuan.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" border="0"></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">Với dịch vụ <strong>in bao thư số lượng ít giá rẻ</strong> tại inNhanhReDep.com, chúng tôi khác biệt:</font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <strong>In bao thư số lượng ít</strong>.</font></p>
<p><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình.</b></span></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <strong>Giá rẻ nhất</strong>.</font></p>
<h3><a name="TOC-Li-n-h-v-i-ch-ng-t-i-c-t-v-n-l-a-ch-n-t-i-u-nh-t:0906.940.588---hotro-innhanhredep.comLi-n-h-v-i-ch-ng-t-i-c-b-o-gi-t-t-nh-t-cho-b-t-k-s-l-ng-n-o.Ch-ng-t-i-c-ng-nh-n-in-gi-y-ti-u-in-letterhead-gi-r-."></a><p style="color:rgb(0,0,0);font-size:13px;font-weight:normal;line-height:16px"><b><font size="4" face="times new roman, serif">Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn tối ưu nhất:</font></b></p><p style="text-align:center;color:rgb(0,0,0);font-weight:normal;line-height:16px"><b><font size="5" face="times new roman, serif">0906.940.588 - <a href="mailto:hotro@inNhanhReDep.com">hotro@innhanhredep.com</a></font></b></p><p style="color:rgb(0,0,0);font-size:13px;font-weight:normal;line-height:16px"><b><font size="4" face="times new roman, serif">Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cho bất kỳ số lượng nào.</font></b></p><p style="text-align:center;color:rgb(0,0,0);font-size:13px;line-height:16px"><span style="font-weight:normal"><font size="4" face="times new roman, serif">Ch</font><font style="line-height:normal;background-color:transparent" size="4" face="times new roman, serif" color="#000000"><span style="line-height:16px">úng t</span></font><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ôi c</font></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ũng nh</font></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ận </font></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000"><a href="http://www.innhanhredep.com/dich-vu-in-an/in-bao-thu-in-phong-bi-gia-re/in-giay-tieu-de-letterhead-gia-re" target="_blank">in giấy tiêu đề (in letterhead)</a> gi</font></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">á r</font></span><span style="color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em;background-color:transparent"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ẻ.</font></span></span></p></h3><h3><a name="TOC-1"></a><font size="4" face="times new roman, serif"><br></font></h3><div><font size="4" face="times new roman, serif"><div style="display:block;text-align:left"><img alt="Chuyên in bao thư giá rẻ - 0906 940 588" src="https://lh4.googleusercontent.com/-ww-tzeSouRs/UqdtT1HBEvI/AAAAAAAABHk/eu959EYuA7A/s400/chuyen-in-bao-thu-phong-bi-gia-re-tphcm-0906940588.jpg" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" border="0"></div><br></font></div><div><font size="4" face="times new roman, serif"><br></font></div><h3><a name="TOC-M-t-s-k-ch-th-c-in-bao-th-chu-n:"></a><font size="4" face="times new roman, serif">Một số kích thước in bao thư chuẩn:</font></h3>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>DL:</b> &nbsp; &nbsp; 120 × 220<span style="white-space:pre"> </span>1/3 A4 (bao thư nhỏ, bao thư thông dụng)</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C7/C6:</b> &nbsp;81 x 162<span style="white-space:pre"> </span>1/3 A5</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C6:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp;114 × 162<span style="white-space:pre"> </span>A6 (hoặc 1/4 khổ A4)</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C6/C5:</b>&nbsp;114 × 229<span style="white-space:pre"> </span>1/3 A4</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C5: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;162 × 229<span style="white-space:pre"> </span>A5 (hoặc 1/2 khổ A4)</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C4:</b> &nbsp; &nbsp;&nbsp;229 × 324<span style="white-space:pre"> </span>A4</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>C3: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;324 × 458<span style="white-space:pre"> </span>A3</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>B6: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;125 × 176<span style="white-space:pre"> </span>C6</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>B5: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;176 × 250<span style="white-space:pre"> </span>C5</span></font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>B4: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;250 × 353<span style="white-space:pre"> </span>C4&nbsp;</span></font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">(bao thư lớn, bao thư thông dụng)</span></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px"><b>E3: </b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;280 × 400<span style="white-space:pre"> </span>B4</span></font></p>
<p><b style="line-height:1.25;font-size:10pt"><font size="4" face="times new roman, serif">Bao thư&nbsp;</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">(envelope)</span></b><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25"><b>, phong bì</b> là một phần </span><b style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25">cực-kỳ-quan-trọng-đến-mức-không-thể-thiếu</b><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25"> của Bộ nhận diện thương hiệu. Hiểu nôm na, nó là thứ đầu tiên khách hàng thấy trước khi tiếp cận bất cứ điều gì khác từ Công ty bạn, có khi là&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25">thư ngỏ, báo giá hoặc profile... Cầm trên tay một <b>bao thư</b> được thiết kế ấn tượng, chất liệu giấy mịn tay, sờ mát, chính bản thân bạn cũng sẽ muốn mở ra để xem nội dung bên trong. Khách hàng cũng vậy thôi.</span></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif"><span style="line-height:22px">Do đó, <b>p</b></span></font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25"><b>hong bì</b> phải được thiết kế chuyên nghiệp, theo truyền thống, thường là một trong ba hình dạng: hình thoi, hình gấp chéo, hoặc cánh diều, không phải ngẫu nhiên, mà tuân theo một số quy tắc:</span></p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-8K_0DKg3j3A/UcxNXC3nmrI/AAAAAAAAAuQ/JVNaddCCVgo/s400/bao_thu_phong_bi_chuan_3.gif" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" border="0"></p>
<h3><a name="TOC-C-c-ki-u-phong-b-i-n-h-nh-th-ng-ph-n-bi-t-qua-n-p-y-phong-b-:"></a><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">Các kiểu phong bì điển hình thường phân biệt qua nắp đậy phong bì:</span></h3>
<span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px"><b>Phong bì &nbsp;thương mại</b> nắp thường là cạnh nhọn, góc tròn nông.</span><br style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">
<span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px"><b>Phong bì túi</b> nắp có hình chữ nhật &nbsp; cạnh tròn.</span><br style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">
<span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px"><b>Phong bì vuông hoặc hình chữ nhật</b> với các nắp có cạnh thẳng và góc không tròn.</span><br style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">
<span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px"><b>Phong bì bưu chính </b>có&nbsp;nắp hình tam giác với một góc nhọn hoặc hơi tròn.</span>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">
Cấu trúc thiết kế <b>phong bì, bao thư:</b></font></p>
<div style="text-align:center"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-iHa-UhuuWtg/UcxNXToaONI/AAAAAAAAAuI/_aedGlePAIk/s400/bao_thu_phong_bi_chuan_1.gif" style="line-height:1.25;font-size:10pt" border="0"></div>
<br>
<p><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">01/ Kéo dán phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;02/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Nắp đậy phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;03/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Gân giấy gập lại để niêm phong phong bì.<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;04/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Khoảng trắng nơi phong bì bên trong lộ ra<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;05/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Gập cạnh bên của phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;06/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Cạnh phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;07/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Tai phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;08/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Gập giấy dưới phong bì<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;09/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Khoảng cách đè giữa (5) và (8)<br>
</font><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:22px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;10/&nbsp;</span><font size="4" face="times new roman, serif">Cạnh dưới phong bì<br>
<br></font></p><div style="display:block;text-align:left"><font size="4" face="times new roman, serif"><img alt="nơi in bao thư giá rẻ" src="https://lh6.googleusercontent.com/-AQSNyXEHvy0/Uq8QWaixtVI/AAAAAAAABIg/4XAOpaBhxyY/s400/chuyen-in-bao-thu-gia-re.gif" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" border="0"></font></div><font size="4" face="times new roman, serif"><br></font><p><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;color:rgb(51,51,51);font-weight:bold;line-height:normal;background-color:transparent">Dịch vụ </span><a href="http://www.innhanhredep.com/dich-vu-in-an/in-bao-thu-in-phong-bi-gia-re" style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;font-weight:bold;line-height:normal;background-color:transparent">in phong bì - bao thư số lượng ít giá rẻ</a><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;color:rgb(51,51,51);font-weight:bold;line-height:normal;background-color:transparent"> của inNhanhReDep.com:</span></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Chuyên nghiệp về dịch vụ</b> <strong><a href="http://www.innhanhredep.com/dich-vu-in-an/dich-vu-in-gap-so-luong-it-gia-van-re" target="_blank">in số lượng ít giá rẻ</a></strong>.</font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Miễn phí thiết kế với đơn hàng trên 1.000.000 đ</b></font></p>
<p><span style="font-family:times new roman,serif;font-size:large;line-height:1.25">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Nhận mẫu và giao hàng tận nơi, đặt hàng 24/24</b>.</span></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Nhiều hình thức thanh toán siêu linh hoạt</b>.</font></p>
<p><font size="4" face="times new roman, serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;+ <b>Nhận làm hàng</b> <strong>in GẤP, in nhanh - số lượng ít giá vẫn rẻ</strong>.</font></p><div><b><font size="4" face="times new roman, serif"><div class="sites-embed-align-center-wrapping-off"><div class="sites-embed-border-on sites-embed" style="width:480px;"><h4 class="sites-embed-title">in bao thư GIÁ RẺ - 0906 940 588</h4><div class="sites-embed-content sites-embed-type-youtube"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/V_ZXOGR7EiQ?rel=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="true" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></div></div></div></font></b></div><div style="text-align:center"><b><font size="4" face="times new roman, serif"><br></font></b></div><p><b><font size="4" face="times new roman, serif">Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn tối ưu nhất:</font></b></p><p style="text-align:center"><b><font size="5" face="times new roman, serif">0906.940.588 - <a href="mailto:hotro@innhanhredep.com">hotro@innhanhredep.com</a></font></b></p><p><b><font size="4" face="times new roman, serif">Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cho bất kỳ số lượng nào.</font></b></p><p><font style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center" size="4" face="times new roman, serif">Ch</font><font style="background-color:transparent;text-align:center;line-height:normal" size="4" face="times new roman, serif" color="#000000"><span style="line-height:16px">úng t</span></font><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ôi c</font></span><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ũng nh</font></span><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ận&nbsp;</font></span><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000"><a href="http://www.innhanhredep.com/dich-vu-in-an/in-bao-thu-in-phong-bi-gia-re/in-giay-tieu-de-letterhead-gia-re" target="_blank">in giấy tiêu đề (in letterhead)</a>&nbsp;gi</font></span><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">á r</font></span><span style="background-color:transparent;line-height:16px;text-align:center;color:rgb(51,51,51);font-size:1.2em"><font size="4" face="times new roman, serif" color="#000000">ẻ.</font></span></p></div></td></tr></tbody></table>
</div>
</div>
Comments