Footer In ấn đẹp

<div style="text-align:center;display:block"><font size="6" color="#0000ff">
<div style="margin-right:auto;margin-left:auto;display:inline!important"><a href="http://www.innhanhredep.com" imageanchor="1" target="_blank"></a></div>
</font></div>
<div style="text-align:center;display:block"><font size="6" color="#38761d"><b>TỔ HỢP THIẾT KẾ &amp; IN&nbsp;ẤN CHUYÊN NGHIỆP</b></font></div>
<div style="text-align:center;display:block"><font size="1" color="#6aa84f"><u><br>
</u></font></div>
<div style="text-align:center;display:block"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-CkTOQkKjo78/URxd4wXmaDI/AAAAAAAAARA/Xpq9QgYQlrM/s1600/tru-so-kinh-doanh.jpg" border="0">&nbsp;<font size="4" color="#38761d"><b>Tòa nhà Indochina Park Tower</b></font></div>
<div style="text-align:center;display:block"><font size="3"><font color="#6aa84f">Số 4 Nguyễn&nbsp;Đình Chiểu, P. Đa kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.</font></font></div>
<div style="text-align:center;display:block"><font size="2" color="#6aa84f">HOTLINE</font><font style="font-size:medium" color="#6aa84f">: </font><b><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font size="4" color="#38761d">0906 94 05 88</font></span></b><font style="font-size:medium" color="#6aa84f">&nbsp;- </font><font size="2" color="#6aa84f">EMAIL</font><font style="font-size:medium" color="#6aa84f">:&nbsp;</font><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><b style="font-size:large;color:rgb(56,118,29)">hotro@innhanhredep.com </b><font size="3" color="#6aa84f">-</font><b style="font-size:large;color:rgb(56,118,29)">&nbsp;</b></span><font size="2"><font color="#6aa84f">WEBSITE</font><font color="#6aa84f">:</font></font><font style="font-size:medium" color="#6aa84f">&nbsp;</font><b><span style="background-color:rgb(255,255,255)"><font size="4" color="#38761d"><a href="http://www.innhanhredep.com/" target="_blank">innhanhredep.com</a></font></span></b></div>
<div style="text-align:center;display:block"><b><span style="background-color:rgb(255,255,255)">Phát triển bởi:&nbsp;<a href="https://plus.google.com/u/1/+AnhNguyenTuan?rel=author" rel="author">Anh Nguyen Tuan</a></span></b></div>
<div style="text-align:left;display:block"><br>
</div>
<div style="text-align:center;display:block"><b><span style="background-color:rgb(255,255,255)">
<div style="display:block;text-align:left"></div>
<div style="display:block;text-align:left"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-XRGT7XHVBGY/USCr9RQC0cI/AAAAAAAAAW0/mEGGMLT9ghU/s1600/innhanhredep-tri-an-khach-hang.gif" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;text-align:center" title="80% KHÁCH HÀNG CŨ HÀI LÒNG VÀ TIẾP TỤC GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI" border="2"></div>
<br>
</span></b></div>
Comments