Hợp tác với freelancer tuyển dụng lao động, nhân sự, kết nối người cần tìm việc làm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty

Tuyển dụng tìm kiếm đảm bảo nguồn nhân lực giúp công ty mở rộng phát triển sản xuất xuất là công việc có tính chất rất quan trọng ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp.
 
Để tiếp cận với nhân sự cấp cao các công ty thường tìm đến các công ty Headhunter.

Tuy nhiên để đáp ứng nguồn nhân lực thường xuyên như lao động phổ thông, người cần tìm việc làm không cần bằng cấp doanh nghiệp thường thông qua các trang mạng tuyển dụng lao động phổ thông, tuyển công nhân và công ty chuyên cung ứng & giới thiệu việc làm cho người cần tìm việc làm lao động phổ thông…

Doanh nghiệp cũng có thể tự tổ chức bộ máy chuyên tuyển dụng cho vị trí công việc như :
  • Lao công, bảo vệ,...
  • Nhân viên kết toán, nhân viên văn phòng, công nhân sản xuất….
  • Bốc xếp, tài xế, nhân viên giao hàng
Hoặc quý công ty cũng có thể hợp tác với freelancer chuyên nghề tuyển dụng bằng kỹ năng chuyên môn có khả năng viết bài tuyển dụng tìm kiếm người có hồ sơ đáp ứng vị trí  công  việc của công ty.
Bạn cần hợp tác tuyển dụng nhân sự, lao động?


Tag : Cần tìm việc làm gấp | Tuyển công Nhân | Tuyển nhân viên giao hàng
Comments