Thuật ngữ liên quan đến nghề hành chính và tuyển dụng

Nghề hành chính văn phòng là gì ?
  • https://iconicjob.vn/blog/hanh-chinh-van-phong-la-gi-tat-tan-tat-ve-nghe-hanh-chinh-van-phong (
  • https://talent.vn/nhan-vien-hanh-chinh-van-phong

Nghề Tuyển dụng là gì ?

  • https://quantrinhansu-online.com/5-to-chat-de-thanh-cong-khi-lam-nghe-tuyen-dung
  • https://www.careerlink.vn/cam-nang-tuyen-dung/bi-quyet-tuyen-dung/thu-hut-nhan-tai/nhung-ky-nang-can-co-cua-mot-chuyen-vien-tu-van-tuyen-dung

Headhunter là nghề gì ?

  • https://chefjob.vn/headhunter-la-gi
  • https://kosaido-hr.com/articles/281

Tuyển dụng lao động phổ thông :

https://vietnambiz.vn/lao-dong-pho-thong-unskilled-labor-la-gi-dac-diem-va-cac-thuat-ngu-lien-quan-20200513165533426.htm (Lao động phổ thông là gì ?)

Tuyển dụng nhân viên :

https://luatduonggia.vn/the-nao-duoc-coi-la-nhan-vien-cua-doanh-nghiep (Khái niệm nhân viên doanh nghiệp)

Tuyển dụng nhân sự cấp cao  :

  • https://careerbuilder.vn/vi/hiringsite/the-nao-la-mot-nhan-su-cao-cap.35A4EABD.html ( Thế nào là nhân sự cấp cao ?)
  • http://hrchannels.com/uptalent/headhunter-chia-se-bi-quyet-tuyen-dung-nhan-su-cap-cao.html ( Bí quyết tuyển nhân sự cấp cao )
Comments