Email giới thiệu khóa học để trở thành một Giám đốc Nhân sự CHRO chuyên nghiệp?

Sưu tầm mẫu bài viết Email giới thiệu khóa học giám đốc nhân sự (CHRO)

Bạn có biết ? Giám đốc nhân sự:
 • Một chuyên gia tâm lý – là người biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của họ thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược của công ty tới toàn bộ hệ thống.
 • Người truyền tin hiệu quả - không áp đặt những quy định, truyền đạt những thông điệp rõ ràng từ Ban Lãnh đạo để các thành viên vui vẻ thực thi những quy định ấy.
 • Người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.

Làm thế nào để trở thành một CHRO chuyên nghiệp?

Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của Tổ Chức Giáo Dục ABC đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một đẳng cấp mới.
 
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ :

Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp.
Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;

Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

Chuyên Đề 1: Bàn về sự học
Chuyên Đề 2: Chân dung của một CHRO/ On Becoming a CHRO ( 02 buổi)
 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO.
 • Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO.
 • Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp.
Chuyên Đề 3: Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy ( 04 buổi )
 • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự.
 • Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự;
 • Hoạch định chiến lược nhân sự.
 • Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự.
Chuyên đề 4 : Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department ( 02 buổi )
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự;
 • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc;
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự;
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác.
Chuyên đề 5: Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment ( 02 buổi )
 • Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng;
 • Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng;
 • Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng.
Chuyên Đề 6: Đánh giá nhân sự / Personel Appraisl ( 03 buổi )
 • - Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự;
 • - Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích ;
 • - Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự.
Chuyên đề 7 : Đào tạo và phát triển / HR Training & Development ( 03 buổi )
 • Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
 • Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại;
 • Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo;
 • Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.
Chuyên đề 8 : Văn hoá doanh nghiệp / Corporate Culture ( 02 buổi )
 • Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp;
 • Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp;
 • Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.
Chuyên đề 9 : Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation & Remuneration System ( 04 buổi )
 • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;
 • Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương;
 • Cơ cấu và ngân sách tiền lương;
 • Chính sách và chế độ đãi ngộ.
Chuyên đề 10 : Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour ( 02 buổi )
 • Hiểu về pháp luật lao động;
 • Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động;
 • Quy định pháp luật về thôi dụng;
 • Giải quyết tranh chấp lao động.
Chuyên đề 11: Chuyên đề hội thảo( Dành cho học viên các chương trình CHRO) (01 buổi )
 • Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế.
12. Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh (Dành riêng cho học viên các chương trình giám đốc)
13. Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp” 01 04

--------------------------------------
THÔNG TIN KHÓA HỌC :
Tại trụ sở HÀ NỘI
- Lịch khai giảng: 11-07-2020
- Lịch học: Ngày T7
- Thời Gian : Sáng 8h30 – 11h30
Chiều 13h30 – 16h30
- Thời Lượng : 03 tháng
HỌC PHÍ : 18.800.000 vnđ / Khóa học / học viên
PHÍ ƯU ĐÃI GIẢM 50 % : 9.400.000 vnđ / khóa học / học viên
Địa điểm học.
--------------------------------------
Tại trụ sở HỒ CHÍ MINH
- Lịch khai giảng: 18-07-2020
- Lịch học: Ngày T7
- Thời Gian : Sáng 8h30 – 11h30
Chiều 13h30 – 16h30
- Thời Lượng : 03 tháng
HỌC PHÍ : 18.800.000 vnđ / Khóa học / học viên
PHÍ ƯU ĐÃI GIẢM 50 % : 9.400.000 vnđ / khóa học / học viên
--------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ để được hỗ trợ hỗ trợ học phí ưu đãi và đăng ký khóa học :
Hotline, Zalo 
Email đăng ký
Comments