Facebook ads quảng cáo ném đá dò đường

Để quảng cáo thành công trên facebook ads chúng ta cần xác định chính xác đối tượng quảng cáo. Đối tượng quảng cáo trên face dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau bao gồm hành vi, sở thích, vị trí, độ tuổi, giới tính…

Cùng với lượng thành viên tham gia đông đảo do đó việc “chọn đúng đối tượng” không hề dễ dàng, công việc chọn nhóm đối tượng theo nhiều tiêu chí để chạy quảng cáo trên facebook ads cũng như việc ném đá dò đường…

Chúng ta cần phân nhóm đối tượng thành nhiều nhóm và chạy riêng cho từng nhóm và “kết quả” nhóm nào hiệu quả đồng nghĩa là bạn đã dò đúng đường và chọn được khách hàng cho mặt hàng và dịch vụ được quảng bá trên mxh này.

Comments