Copywriter và seo content

Copywriter :
  • Blog  viết nội dung quảng cáo " mình nói về mình"
  • Làm nghề seo nội dung [ seo content cho đối tác, nhà cung cấp & đơn vị hợp tác marketing và làm sale online ]
Tham khảo :
  • http://www.toiyeumarketing.com/miscellanous/13-thuat-ngu-co-ban-advertising-quang-ca/
  • https://lptech.asia/kien-thuc/copywriter-la-gi-content-copywriter-trong-seo-anh-huong-the-nao
  • https://seothetop.com/seo-content/huong-dan-seo-copywriting-157144.html
Comments