Báo giá sàn gỗ tự nhiên TpHcM, Bình Dương

BẢNG GIÁ SÀN GỖ GIÁNG HƯƠNG TPHCM, BÌNH DƯƠNGSTT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Solid 15 90 900 1,670,000
2 Ván sàn Solid 15 90 750 1,570,000
3 Ván sàn Solid 15 90 600 1,470,000
4 Ván sàn Solid 15 90 450 1,370,000
5 Ván sàn Ghép FJL 15 120 900 930,000
6 Ván sàn Ghép FJL 15 150 900 920,000
7 Ván sàn Ghép FJ 15 90 900 1,020,000
8 Ván sàn Ghép FJ 15 90 750
9 Ván sàn Ghép LN 15 120 600 1,090,000
10 Ván sàn Ghép LN 15 120 750
11 Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) 15 90 1820 1,210,000
12 Len tường Solid 15 90 1520 230,000
13 Len ghép FJ (3-5 mối nối) 15 90 1820 195,000
14 Chi phí thi công (M2)       80,000

 

BẢNG GIÁ SÀN GỖ CHIU LIUSTT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Solid 15 90 900 1,100,000
2 Ván sàn Solid 15 90 750 1,050,000
3 Ván sàn Solid 15 90 600 1,010,000
4 Ván sàn Solid 15 90 450 970,000
5 Ván sàn Ghép FJL 15 120 900 840,000
6 Ván sàn Ghép LN 15 120 600 760,000
7 Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) 15 90 1820 920,000
8 Len tường Solid 15 90 1520 220,000
9 Len ghép FJ (3-5 mối nối) 15 90 1820 160,000
10 Chi phí thi công (M2)       80,000

 

BẢNG GIÁ SÀN GỖ SỒI TRẮNG MỸSTT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Solid 15 90 900 810,000
2 Ván sàn Solid 15 90 750 780,000
3 Ván sàn Solid 15 90 600 760,000
4 Ván sàn Solid 15 90 450 740,000
5 Ván sàn Ghép FJL 15 120 900 670,000
6 Ván sàn Ghép LN 15 120 900 710,000
7 Ván sàn Ghép LN 15 120 750 690,000
8 Ván sàn Ghép LN 15 120 600 660,000
9 Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) 15 90 1820 730,000
10 Len tường Solid 15 90 1520 150,000
11 Len ghép FJ (3-5 mối nối) 15 90 1820 120,000
14 Chi phí thi công (M2)       80,000

 

Báo giá sàn gỗ căm xe

STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Solid 15 90 / 120 900 950,000 / 980,000
2 Ván sàn Solid 15 90 / 120 750 930,000 / 950,000
3 Ván sàn Solid 15 90 / 120 600 900,000 / 930,000
4 Ván sàn Solid 15 90 / 120 450 880,000 / 910,000
5 Ván sàn Ghép FJL 15 120 900 750,000
6 Ván sàn Ghép LN 15 120 900 780,000
7 Ván sàn Ghép LN 15 120 750 730,000
8 Ván sàn Ghép LN 15 120 600 690,000
9 Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) 15 90 1820 900,000
10 Ván sàn Ghép FJ 15 90 900 700,000
11 Ván sàn Ghép FJ 15 90 750
12 Ván sàn Ghép FJ 15 90 600
13 Len tường Solid 15 90 1520 200,000
14 Len ghép FJ (3-5 mối nối) 15 90 1820 140,000
15 Chi phí thi công (M2)   80,000

Tham khảo bảng giá sàn gỗ tự nhiên tại TpHCm, Bình Dương
Comments