Bảng giá ốp trần gỗ công nghiệp

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN GỖ CÔNG NGHIỆP
STT Sản Phẩm Đơn Giá
(VNĐ/m2)
1 Gỗ công nghiệp 8mm 180.000
2 Gỗ công nghiệp 12mm 280.000
Phụ kiện trần gỗ   
STT Sản Phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn Giá
(VNĐ/m)
1  Len trần nhựa chịu nước (phào) 14 98 2900 59.000
2  Len trần phủ Laminated (phào) 15 80 2440 29.000
3  Len trần nhựa SmartFloor (phào) 14 80 3000 39.000
3  Chỉ nẹp nhôm 13/16 35 2900 79.000
4  Chỉ nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000
Comments