Bảng chi tiết ván ghép, nan đố gỗ đóng bàn ghế phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ

Chi tiết ván ghép, thanh bào, nan đố gỗ đóng bàn mẫu 1 :
 • Mặt bàn                      : 25x750x1800mm
 • Đố đỡ mặt bàn ngắn  : 30x30x750mm
 • Đố đỡ mặt bàn dài     : 25x40x1500mm
 • Chân bàn                   : 80x80x740mm
 • Kiềng chân bàn          : 30x70x600mm
 • Kiềng chân bàn giữa  : 30x70x1500mm

Nguyên liệu gỗ ghép cao su, gỗ ghép sồi

Chi tiết ván ghép, thanh bào, nan đố gỗ đóng ghế mẫu 1 :
 • Mặt bench                  : 25x370x1300mm
 • Đố đỡ ghế ngắn         : 32x35x180mm
 • Đố đỡ mặt ghế dài     : 32x35x1140mm
 • Chân ghế                   : 35x35x400mm
 • Kiềng chân ghế          : 32x35x290mm
 • Kiềng chân ghế giữa  : 20x50x1140mm
 • Bọ góc                        : 20x100x100mm

Nguyên liệu ván ghép tràm, gỗ óc chó ghép thanh.

Chi tiết ván ghép đóng bàn ghế học sinh :

 • Mặt bàn học sinh : 18x450x900mm
 • Mặt ghế học sinh : 18x250x250mm
 • Tựa ghế học sinh : 18x100x250mm

Ván gỗ cao su ghép thanh phủ keo bóng.

Comments