Bảng báo giá gỗ tự nhiên ốp trần

Tham khảo bảng báo giá gỗ tự nhiên ốp trần

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN GỖ TỰ NHIÊN SỒI TRẮNG
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Sồi 15 90 900 820,000
2 Ván sàn Sồi 15 90 750 790,000
3 Ván sàn Sồi 15 90 600 760,000
4 Ván sàn Sồi 15 90 450 710,000
Phụ kiện ốp trần       
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len sồi trắng 15 90 1850 145.000
2 Len sồi trắng - FJ 15 90 1850 135.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN GỖ TỰ NHIÊN GIÁNG HƯƠNG
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn gỗ Hương 15 90 900 / 1200 1,600,000
2 Ván sàn gỗ Hương 15 90 750 1,550,000
3 Ván sàn gỗ Hương 15 90 600 1,480,000
4 Ván sàn gỗ Hương 15 90 450 1,400,000
Phụ kiện ốp trần       
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len Giáng Hương 15 90 1850 190.000
2 Len Giáng Hương - FJ 15 90 1850 170.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN
GỖ TỰ NHIÊN GỖ ĐỎ
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 900 1.650.000
2 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 750 1.600.000
3 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 600 1.550.000
4 Ván sàn Gỗ đỏ 15 90 450 1.500.000
Phụ kiện ốp trần 
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len Gõ đỏ solid 15 90 1850 190.000
2 Len Gõ đỏ - FJ 15 90 1850 170.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN GỖ TỰ NHIÊN CHIU LIU
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Chiu liu  15 90 900 1,090,000
2 Ván sàn Chiu liu  15 90 750 1,060,000
3 Ván sàn Chiu liu  15 90 600 970,000
4 Ván sàn Chiu liu  15 90 450 890,000
Phụ kiện ốp trần 
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len chiu liu 15 90 1850 155.000
2 Len chiu liu - FJ 15 90 1850 135.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor (phào) 14 80 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN GỖ TỰ NHIÊN CĂM XE
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Căm xe  15 90 900 950.000
2 Ván sàn Căm xe  15 90 750 920.000
3 Ván sàn Căm xe  15 90 600 900.000
4 Ván sàn Căm xe  15 90 450 870.000
Phụ kiện ốp trần 
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len căm xe 15 90 1850 160.000
2 Len căm xe - FJ 15 90 1850 145.000
3 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
4 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

BẢNG GIÁ ỐP TRẦN
GỖ TỰ NHIÊN CÀ CHÍT
 
STT SẢN PHẨM QUY CÁCH (mm) ĐƠN GIÁ
(VNĐ/m2)
DÀY RỘNG DÀI
1 Ván sàn Cà chít 15 90 900 /1200 730,000
2 Ván sàn Cà chít 15 90 750 700,000
3 Ván sàn Cà chít 15 90 600 670,000
4 Ván sàn Cà chít 15 90 450 640,000
Phụ kiện ốp trần   
STT Sản Phẩm Dày
(mm)
Cao
(mm)
Dài
(mm)
Đơn Giá
(VNĐ/m)
1 Len cà chít 15 90 1850 125.000
2 Len cà chít ghép 15 90 1850 115.000
3 Len tường chịu nước (WPC) 14 98 2900 59.000
4 Len tường nhựa SmartFloor 13 79 3000 39.000
5 Len tường phủ Laminated 15 80 2440 29.000
6 Nẹp nhôm 16 35 2700 79.000
7 Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V 8 30 2700 29.000

 

Comments